دوشنبه شانزدهم خرداد 1401 

بازدید از پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور_ گیلان

مسئولین سازمان امور اداری و استخدامی کشور به اتفاق معاون توسعه منابع انسانی و مدير كل اداری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از مركز ملی فرآوری آبزيان، پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی كشور و کشتی گیلان بازديد کردند.
اخبار مهم سایت | بازدید: 313 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروی آبهای داخلی_ گیلان، روز پنجشنبه مورخ  12 خرداد 1401، مسئولین سازمان، امور اداری و استخدامی کشور به اتفاق معاون توسعه منابع انسانی و مدير كل اداری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، معاون برنامه ريزی و پشتیبانی، مدير امور اداری موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و ساير همراهان از مركز ملی فرآوری آبزيان، پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی كشور و کشتی گیلان بازديد کردند و در جريان امور مربوطه قرار گرفتند. در اين بازديد دكتر جليلی، سرپرست مركز ملی فرآوری آبزيان به تشريح عملكرد مركز از گذشته تاكنون پرداخت. سپس از قسمت های مختلف پژوهشكده شامل: آزمايشگاه ها و موزه پيشينه تحقيقاتی بازديد به عمل آمد. در این بازدید دکتر صياد بورانی، رئيس پژوهشكده به تشريح فعاليت های تحقيقاتی پژوهشكده از سال ١٢٩٧ تاكنون پرداخت و ٤ دستاورد مهم تحقيقاتی در سال ١٤٠٠ و پروژه های جاری را كه می تواند در بخش خصوصی و در صنعت آبزی پروری اثر بخش باشد را عنوان كرد. همچنین بازديدكنندگان از طرح پرورش ماهی در قفس در منطقه آزاد انزل بازديد و در جريان همكاری مشترک تحقيقاتی پژوهشكده آبزی پروری و شركت مكين دريا كاسپين قرار گرفتند و توضيحاتی در اين خصوص و معرفی گونه های بومی همچون ماهی آزاد و كپورسازان ارايه شد. در ادامه از کشتی تحقیقاتی گیلان شامل موتورخانه، پاشنه، عرشه، پل فرماندهی، واحدهای نمونه برداری و آزمایشگاه و همچنین محل استقرار کارشناسان تحقیقاتی کشتی مذکور مستقر در اسکله ماهیگیری شهرستان بندر انزلی با توضيحات مهندس خدمتی، سرپرست كشتی گيلان و دكتر قائدنيا، معاون برنامه ريزی و پشتيبانی موسسه انجام گرفت، سپس در سالن جلسات کشتی مذکور جلسه ای تشکیل شد که اهداف و ضرورت راه اندازی و فعاليت تنها کشتی تحقیقاتی گیلان در دریای خزر تشریح شد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code