چهارشنبه یازدهم خرداد 1401 

جلسه محققین معین جهت طرح یاوران تولید

جلسه محققین معین جهت طرح یاوران تولید در مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی_ گرگان برگزار شد.
اخبار مهم سایت | بازدید: 332 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی_ گرگان، جلسه محققین معین جهت طرح یاوران تولید با حضور رئیس مرکز برگزار گردید. دکتر آقایی مقدم، رئیس مرکز به اهمیت حضور در مزارع شیلاتی در قالب طرح یاوران تولید اشاره کرد و تاکید نمود تا برنامه میدونی در این خصوص تنظیم و بر اساس آن بازدید های مرتب و هدفمند از مزارع صورت گیرد. در ادامه جلسه برنامه حضور محققین معین در قالب طرح یاوران تولید در مزارع پرورش میگو، ماهیان گرمابی، ماهیان سردآبی و ماهیان زینتی در سال 1401 مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و برنامه ریزی لازم در این خصوص انجام شد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code