انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code
پرسش
موافقم 4
مخالفم 0
کیمیا املاح ارتان حسین تنیده   (جمعه 30 اردیبهشت 1401)
سلام با تشکر از تهیه مقاله ویدیویی بسیار کامل و آموزنده به استحضار میرساند . این شرکت در حال احداث واحد استحصال و فرآوری عنصر برم از شورابه دریاچه ارومیه میباشد، جهت پیشگیری از هر نوع اسیب رسانی به محیط اآکولوژیمی دریاچه در رابطه با سیست و ارتیمیا درخواست مشاوره و رهنمود دارد با تشکر حسین تنیده - مدیر عامل شرکت کیمیا املاح آرتان
پرسش
موافقم 0
مخالفم 0
رضا احمدی   (جمعه 13 آبان 1401)
ضمن تشکر از استاد محترم آقای حافظیه در تهیه این مطلب پیشنهاداتی بشرح ذیل دارم . 1_ معمولا آبگیری بعد از آماده سازی که شامل آهک پاشی استخرها می باشد صورت می گیرد و همانطور که اشاره کردند اول 15 سانتی مترآبگیری می کنیم تا شیره آهک قوی در کف استخر حدود یک یا دو روز استخر را ضد عفونی کند وبعد آبگیری را ادامه می دهیم. 2_در بحث کود دهی علاوه بر تامین نیترات وفسفات بحث تامین کربن بطوریکه نسبت مقدار کربن به نیتروژن 10 به 1 باشد یعنی به ازای هر ملکول نیتروژن 10 مولکول کربن باشد تا زمینه رشد باکتریهای بیو فلاک در استخر وجود داشته وامکان بیشتری برای کاهش آمونیوم وسیست زایی در استخر فراهم گردد که استفاده از مواد قندی مثل ملاس کاملا قابل توصیه است. 3_ جلبکهای رشته ای در صورتیکه نسبت فسفر به نیتروژن بیش از 1 به 10 باشد در استخرها بوجود می آیند. همچنین عملیات رنکینگ برای مبارزه با فیتوبنتوزها انجام می گیرد ودر این میان در رنکینگ خاک کف استخر فقط چند میلی متر ویا حد اکثر یک سانتی متر خراش داده می شود و شخم زدن کف استخر هیچوقت نباید انجام گیرد واگر هم بواسطه انباشت بیش از حد لجن استخری شخم زده شد همانطوری که استاد در بحث آماده سازی اشاره فرمودند حتما باید بعدا کف استخر با غلطک کوبیده و خاک کف کاملا فشرده گردد تا امکان نفوذ پذیری آب از کف کاملا مرتفع شود
پرسش
موافقم 0
مخالفم 0
رضا احمدی   (جمعه 13 آبان 1401)
ضمن تشکر از استاد محترم آقای حافظیه در تهیه این مطلب پیشنهاداتی بشرح ذیل دارم . 1_ معمولا آبگیری بعد از آماده سازی که شامل آهک پاشی استخرها می باشد صورت می گیرد و همانطور که اشاره کردند اول 15 سانتی مترآبگیری می کنیم تا شیره آهک قوی در کف استخر حدود یک یا دو روز استخر را ضد عفونی کند وبعد آبگیری را ادامه می دهیم. 2_در بحث کود دهی علاوه بر تامین نیترات وفسفات بحث تامین کربن بطوریکه نسبت مقدار کربن به نیتروژن 10 به 1 باشد یعنی به ازای هر ملکول نیتروژن 10 مولکول کربن باشد تا زمینه رشد باکتریهای بیو فلاک در استخر وجود داشته وامکان بیشتری برای کاهش آمونیوم وسیست زایی در استخر فراهم گردد که استفاده از مواد قندی مثل ملاس کاملا قابل توصیه است. 3_ جلبکهای رشته ای در صورتیکه نسبت فسفر به نیتروژن بیش از 1 به 10 باشد در استخرها بوجود می آیند. همچنین عملیات رنکینگ برای مبارزه با فیتوبنتوزها انجام می گیرد ودر این میان در رنکینگ خاک کف استخر فقط چند میلی متر ویا حد اکثر یک سانتی متر خراش داده می شود و شخم زدن کف استخر هیچوقت نباید انجام گیرد واگر هم بواسطه انباشت بیش از حد لجن استخری شخم زده شد همانطوری که استاد در بحث آماده سازی اشاره فرمودند حتما باید بعدا کف استخر با غلطک کوبیده و خاک کف کاملا فشرده گردد تا امکان نفوذ پذیری آب از کف کاملا مرتفع شود
پرسش
موافقم 0
مخالفم 0
رضا احمدی   (جمعه 13 آبان 1401)
ضمن تشکر از استاد محترم آقای حافظیه در تهیه این مطلب پیشنهاداتی بشرح ذیل دارم . 1_ معمولا آبگیری بعد از آماده سازی که شامل آهک پاشی استخرها می باشد صورت می گیرد و همانطور که اشاره کردند اول 15 سانتی مترآبگیری می کنیم تا شیره آهک قوی در کف استخر حدود یک یا دو روز استخر را ضد عفونی کند وبعد آبگیری را ادامه می دهیم. 2_در بحث کود دهی علاوه بر تامین نیترات وفسفات بحث تامین کربن بطوریکه نسبت مقدار کربن به نیتروژن 10 به 1 باشد یعنی به ازای هر ملکول نیتروژن 10 مولکول کربن باشد تا زمینه رشد باکتریهای بیو فلاک در استخر وجود داشته وامکان بیشتری برای کاهش آمونیوم وسیست زایی در استخر فراهم گردد که استفاده از مواد قندی مثل ملاس کاملا قابل توصیه است. 3_ جلبکهای رشته ای در صورتیکه نسبت فسفر به نیتروژن بیش از 1 به 10 باشد در استخرها بوجود می آیند. همچنین عملیات رنکینگ برای مبارزه با فیتوبنتوزها انجام می گیرد ودر این میان در رنکینگ خاک کف استخر فقط چند میلی متر ویا حد اکثر یک سانتی متر خراش داده می شود و شخم زدن کف استخر هیچوقت نباید انجام گیرد واگر هم بواسطه انباشت بیش از حد لجن استخری شخم زده شد همانطوری که استاد در بحث آماده سازی اشاره فرمودند حتما باید بعدا کف استخر با غلطک کوبیده و خاک کف کاملا فشرده گردد تا امکان نفوذ پذیری آب از کف کاملا مرتفع شود