رسانه های ترویجی / بهداشت و بیماریهای آبزیان

سه عامل محیطی شایع ایجاد کننده بیماری در ماهی قزل آلای  رنگین کمان
مرکز تحقيقات ماهيان سردابي ياسوج - یک شنبه هجدهم تیر 1402 

سه عامل محیطی شایع ایجاد کننده بیماری در ماهی قزل آلای رنگین کمان

سه عامل محیطی شایع ایجاد کننده بیماری در ماهی قزل آلای رنگین کمان
نویسنده: عیسی فلاحت ناصرآباد، اسماعیل کاظمی، سید عبدالحمید حسینی، مسطوره دوستدار، علی اکبر دوستی مطلق         بازدید: 237 مرتبه
راه های تشخیص آبزیان سالم و اصول نگهداری آنها
مرکز تحقيقات ماهيان سردابي ياسوج - چهارشنبه بیست و ششم آذر 1399 

راه های تشخیص آبزیان سالم و اصول نگهداری آنها

راه های تشخیص آبزیان سالم و اصول نگهداری آنها
نویسنده: سید عبدالحمید حسینی، ابوالحسن راستیان نسب، علیرضا قائدی و محسن محمدپور         بازدید: 890 مرتبه
عوامل مؤثر بر وقوع بیماری های ماهی
مرکز تحقيقات ماهيان سردابي ياسوج - چهارشنبه بیست و ششم آذر 1399 

عوامل مؤثر بر وقوع بیماری های ماهی

عوامل مؤثر بر وقوع بیماری های ماهی
نویسنده: سید عبدالحمید حسینی -ابوالحسن راستیان         بازدید: 953 مرتبه
پوستر پیشگیری تنها راه کنترل بیماری سپتی سمی خونریزی دهنده ویروسی (VHS) در قزل آلا
مرکز تحقيقات ماهيان سردابي ياسوج - دوشنبه بیست و چهارم دی 1397 

پوستر پیشگیری تنها راه کنترل بیماری سپتی سمی خونریزی دهنده ویروسی (VHS) در قزل آلا

پوستر پیشگیری تنها راه کنترل بیماری سپتی سمی خونریزی دهنده ویروسی (VHS) در قزل آلا
نویسنده: سید عبدالحمید حسینی         بازدید: 1470 مرتبه
1