مزرعه الگویی ترویج تولید و پرورش بچه ماهیان دریایی در استخرهای بتنی جهت معرفی به قفسهای دریایی در استان خوزستان(خاتمه یافته) / فهرست مطالب

ایمنی زیستی در آبزی پروری دریایی
پژوهشکده آبزي پروري جنوب کشور - چهارشنبه بیست و یکم اسفند 1398 

ایمنی زیستی در آبزی پروری دریایی

ایمنی زیستی در آبزی پروری دریایی
نویسنده: حسین هوشمند ،مینا آهنگرزاده ، مجتبی ذبایح نجف آبادی         بازدید: 1102 مرتبه
تکثیر ماهی صبیتی (Sparidentex hasta
پژوهشکده آبزي پروري جنوب کشور - چهارشنبه بیست و پنجم دی 1398 

تکثیر ماهی صبیتی (Sparidentex hasta

تکثیر ماهی صبیتی (Sparidentex hasta
نویسنده: مجتبی ذبایح نجف آبادی ،منصور طرفی موزان زاده ،حمید سقاوی ، رحیم اصولی ،مینا آهنگرزاده،رضا غلامی         بازدید: 1151 مرتبه
تولید انبوه جلبک نانوکلروپسیس اوکولاتا (Nanochloropsis oculata) به شیوه ی دوره ای
پژوهشکده آبزي پروري جنوب کشور - چهارشنبه بیست و پنجم دی 1398 

تولید انبوه جلبک نانوکلروپسیس اوکولاتا (Nanochloropsis oculata) به شیوه ی دوره ای

تولید انبوه جلبک نانوکلروپسیس اوکولاتا (Nanochloropsis oculata) به شیوه ی دوره ای
نویسنده: اسمعیل پقه ، مجتبی ذبایح نجف آبادی ، منصور طرفی موزان زاده، رضا غلامی         بازدید: 1239 مرتبه
تولید انبوه روتیفر با روش دوره ای
پژوهشکده آبزي پروري جنوب کشور - چهارشنبه بیست و پنجم دی 1398 

تولید انبوه روتیفر با روش دوره ای

تولید انبوه روتیفر با روش دوره ای
نویسنده: شاپور مهرجویان، مجتبی ذبایح نجف آبادی، سید جواد حسینی ،منصور طرفی موزان زاده،رضا غلامی         بازدید: 1173 مرتبه
1