مزرعه الگویی ترویج تولید و پرورش بچه ماهیان دریایی در استخرهای بتنی جهت معرفی به قفسهای دریایی در استان خوزستان(خاتمه یافته)
پژوهشکده آبزي پروري جنوب کشور - چهارشنبه بیست و پنجم دی 1398 

تولید انبوه جلبک نانوکلروپسیس اوکولاتا (Nanochloropsis oculata) به شیوه ی دوره ای

تولید انبوه جلبک نانوکلروپسیس اوکولاتا (Nanochloropsis oculata) به شیوه ی دوره ای
نویسنده: اسمعیل پقه ، مجتبی ذبایح نجف آبادی ، منصور طرفی موزان زاده، رضا غلامی         بازدید: 500 مرتبه
فیتوپلانکتون ها اساس زنجیره ی غذایی در اکوسیستم های آبی هستند و غذای لارو بسیاری از گونه های آبزی از جمله ماهیان، سخت پوستان و دیگر غذاهای زنده نظیر روتیفر و آرتمیا را تشکیل می دهند. مهمترین معیار ها برای انتخاب یک گونه فیتوپلانتون جهت تولید انبوه شامل اندازه ی سلول، قابلیت تولید انبوه، هضم پذیری زیاد و قابلیت پذیرش برای گونه ی آبزی پرورشی می باشند. گونه ی نانوکلروپسیس اوکولاتا دارای اندازه ی مناسب (2 تا 3 میکرومتر)، غنی از اسید های چرب ضروری به خصوص ایکوزاپنتائنوویک اسید (2 تا 3 درصد وزن خشک)، رنگدانه های مفید و قابلیت هضم بسیار زیاد می باشد.


ادامه در فایل ضمیمه