رسانه های ترویجی
مرکز ملي تحقيقات فرآوري آبزيان بندر انزلي - چهارشنبه بیست و هفنم بهمن 1400 

ارتقاء ارزش تغذیه ای ماکارونی صنعتی با استفاده از کنسانتره پروتئین ماهی (FPC)

ارتقاء ارزش تغذیه ای ماکارونی صنعتی با استفاده از کنسانتره پروتئین ماهی (FPC)
نویسنده: صغری کمالی،سید حسن جلیلی، فاطمه نوغانی، مینا احمدی         بازدید: 568 مرتبه
کنسانتره پروتئین ماهی ( FPC ) پودری است به رنگ شیری یا سفید مایل به خاکستری، با ارزش تغذیه‌ای فراوان که دربسیاری‌ازکشورها به منظور مصارف انسانی درشرایطی کاملا بهداشتی به طرق مختلف از انواع ماهیان خوراکی تهیه می‌شود. روش تولید (FPC)دراین تحقیق شستشو با حلال ایزوپروپانول بود.