طرح ترویجی مدیریت و پیشگیری عارضه سرقرمزی در میگوهای پرورشی در استان هرمزگان (خاتمه یافته)
پژوهشکده اکولوژي خليج فارس و درياي عمان - دوشنبه سوم اردیبهشت  1397 

طرح آموزش و ترویج روش های پیشگیری از عارضه سرقرمزی میگوهای پرورشی در استان هرمزگان

طرح آموزش و ترویج روش های پیشگیری از عارضه سرقرمزی میگوهای پرورشی در استان هرمزگان
نویسنده: کیومرث روحانی قادیکلایی         بازدید: 465 مرتبه
طرح آموزش و ترویج روش‌های پیشگیری از عارضه سرقرمزی میگوهای پرورشی در استان هرمزگان

اهداف کمٌی و کیفی طرح
 
 تعیین عوامل تأثیرگذار (محیطی، بهداشتی و عمل‌آوری) بر بروز عارضه سرقرمزی در میگوهای پرورشی
امکان‌سنجی بهبود روش‌های اجرایی برداشت، حمل و فرآوری میگوی پرورشی
 ارائه روش کار مدون و مستند در خصوص عملیات قبل، حین و پس از برداشت منطبق با نتایج علمی با رویکرد اجرای میدانی عملیات یاد شده
 آموزش دست اندرکاران پرورش میگو از طریق برگزاری کارگاههای ترویجی، تهیه بروشور،

گروههای هدف یا مخاطبان طرح شامل:
 تولیدکنندگان و پرورش دهندگان میگو
 اعضای اتحادیه‌ها، تعاونی ها و صنوف مرتبط با پرورش میگو
 کارکنان و کارشناسان فعال در حوضه تکثیر و پرورش میگو (بخش پژوهشی و اجرایی)
 عمل‌آوران و صادرکنندگان میگو

روش اجرایی طرح:
این طرح در مرحله نخست بصورت پایلوت در 3 مزرعه 20 هکتاری واقع در سایت پرورش میگوی تیاب شمالی (شوریده پرور بندر و آنامیس) و جنوبی (کشت و صنعت میناب) واقع در 130 کیلومتری بندرعباس و با هماهنگی مدیران مزارع انتخاب و کلیه برنامه های اجرایی در طول دوره پرورش (آغاز عملیات تا انتهای برداشت محصول) تحت نظارت کمیته عملیاتی – اجرائی انجام گرفت.

زمان اجرای طرح:
با توجه به طول دوره پرورش میگو در استان هرمزگان (مزارع با یک دوره پرورش) و نظر بر نظارت برنامه های اجرایی در طول دوره پرورش (آغاز عملیات تا انتهای برداشت محصول)، اجرای آن 20/04/96 لغایت 20/10/96 در نظر گرفته شده است.
فعالیت‌های انجام گرفته:
 حضور کارشناسان در مزارع پرورشی و ارائه راه حل‌های کارشناسی در طی دوره پرورش و مراحل صید میگو
 برگزاری کارگاههای آموزشی و ترویجی در پژوهشکده و سایت پرورش میگو
 چاپ بنر، پوستر و بروشور ترویجی

کار گروه عملیاتی – اجرائی:
در کنار کمیته های ستادی و استانی طراحی شده، در هر استان یک تیم عملیاتی – اجرایی شکل گرفته که اعضای آن به شرح زیر می باشد:
 مدیر عملیاتی طرح
 5 نفر کارشناس خبره از پژوهشکده
 2 نفر کارشناس خبره شیلاتی
 5 نفر کارشناس مروج بسیجی
راهبرد ترویجی‌ طرح:
راهبرد اصلی این طرح با هدف اصلاح فرآیند پرورش میگوی وانامی مبتنی بر فعالیت پژوهشی و با کمک همه سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی مرتبط با پرورش میگو و با بکارگیری منابع و امکانات موجود در استان، تلاش برای ارتقای دانش کاربردی و توصیه‌های فنی به پرورش دهندگان میگو می‌باشد.

به منظور دستيابي به اهداف در سايت ها، هماهنگي بين ترويج، آموزش، اجرا و تحقيقات كاملاً ضروري است، كه بخشهاي فوق با تلفيق امكانات و توانمنديها و همافزايي در كنار يكديگر با توجه به نقش و وظيفه پيش‌بيني شده فعاليت نمايند.در مجموع اهم اقدامات در اين برنامه ارائه خدمات ترويجي ويژه بهره برداران در راستاي اهداف طرح به شرح زير صورت مي باشد:
 ايجاد سايت هاي جامع الگويي توليدي- ترويجي
 ايجاد كانون هاي يادگيري مزرعه اي
 انتقال يافته هاي تحقيقاتي
 آموزش هاي ترويجي توانمند سازي بهره برداران