رسانه های ترویجی
مرکز ملي تحقيقات فرآوري آبزيان بندر انزلي - شنبه چهارم اردیبهشت  1400 

معرفی خط تولید برگر ماهی بخش تحقیقات فرآوری آبزیان

معرفی خط تولید برگر ماهی بخش تحقیقات فرآوری آبزیان
نویسنده: معصومه رهنما سنگاچینی، فرشته خدابنده، سید حسن جلیلی، مهدی آل بوفیتیله، اسماعیل صفری و رضا روار         بازدید: 781 مرتبه
فیش برگر (برگر ماهی) یکی از مهمترین فرآورده‌های غذایی از ماهی است که امکان استفاده از گوشت خالص و پروتئین با ارزش غذایی بالا اکثر ماهیان در تولید یک فرآورده غذایی آماده مصرف بصورت صنعتی را فراهم می‌سازد. این فرآورده از سال 1950 ابتدا بصورت دستی و سپس در یک خط صنعتی در آسیا و سپس اروپا و آمریکا تولید گردیده ولی در کشور ما تولید تحقیقاتی و صنعتی آن به کمتر از دو دهه رسیده و هنوز هم بعنوان یک محصول غذایی عمومی کمتر شناخته شده است.
این محصول در خط تولید بخش تحقیقات فرآوری آبزیان پژوهشکده آبزی‌پروری آبهای داخلی بصورت صنعتی تولید می گردد که در این رسانه مراحل تولید برگر و دستگاه های مورد استفاده آن باختصار معرفی می گردد.