رسانه های ترویجی
دوره آموزشی - ترویجی " نقش زنان روستایی در توسعه فعالیت های شیلاتی" توسط خانم مهندس مریم انوشیروانی ، در روز چهارشنبه 7 اسفند 1398 از طریق سامانه وبینار برگزارگردید.
فایلهای دوره از طریق لینکهای زیر قابل دانلود می باشد.
- اسلایدهای دوره