رسانه های ترویجی
دوره آموزشی - ترویجی "مدیریت آبزی پروری در قفس های شناور دریای خزر  " توسط دکتر سید محمد وحید فارابی، عضو هیات علمی موسسه، در روز دو شنبه 5 اسفند 1398 از طریق سامانه وبینار برگزارگردید.
فایلهای دوره از طریق لینکهای زیر قابل دانلود می باشد.
- اسلایدهای دوره