رسانه های ترویجی
فناوری تولید کیلکای سوخاری با لعاب معمولی و تمپورا 
معصومه رهنما سنگاچینی 
مصرف سرانه آبزیان در کشور ما در مقایسه با میانگین جهانی به علت عدم وجود تنوع در فرآورده های دریایی و بسته بندی آبزیان پایین می باشد. با توجه به نیاز روز افزون جامعه به تغذیه از آبزیان و برنامه ریزی جهت افزایش مصرفسرانه آبزیان در برنامه های توسعه اقتصادی- اجتماعی، می توان سهم مهمی از این نیاز را از طریق تولید انواع غذاهای نیمه آماده و آماده مصرف تامین نمود. محصولات آماده مصرف و آماده طبخ مانند انواع محصولات غذایی روکش شده (سوخاری)، برگرها و ناگتها به جهت عدم نیاز به پخت و مشکلات فرآوری، بعنوان یک غذای آماده مصرف طعم دار، مطلوب و جذاب در سرتاسر جهان مورد استقبال مردم به ویژه نوجوانان و کودکان قرار گرفته است. کیلکا ماهیان دارای ویژگیهای مثبت بسیاری میباشند که میتوانند به عنوان مواد اولیه در صنایع تبدیلی غذایی استفاده شوند، لذا با توجه به افزایش جمعیت، کمبود مواد پروتئینی، قیمت بسیار پائین این ماهیان و ارزش غذایی بالای آنها، لزوم برنامه ریزی به منظور ورود هر چه بیشتر این ماهیان به سفره مصرف کنندگان اهمیت بسیاردارد. لذا تولید فرآورده های غذایی جدید وآماده مصرف از کیلکا ماهیان نظیر کیلکای سوخاری می تواند میزان مصرف انسانی آن را افزایش داده و در بعد وسیعتر منجر به افزایش سرانه مصرف ماهی و افزایش اشتغال و سهم درآمدی این بخش در کشورمان شود. ارزان بودن ماده اولیه، فرآیند راحت، امکان ایجاد تنوع بسیار زیاد، عمر ماندگاری مناسب محصول، امکان تولید کارگاهی و بدون نیاز به ماشین آلات پیشرفته، قیمت تمام شده پایین و در دسترس بودن ماده اولیه در تمام طول سال از مزایای تولید این محصول می باشد.