رسانه های ترویجی
مرکز تحقيقات ذخاير آبزيان آبهاي داخلي-گرگان - سه شنبه دوم مهر 1398 

مدیریت بهداشتي انتخاب بچه میگو در مراکز تکثیر

مدیریت بهداشتي انتخاب بچه میگو در مراکز تکثیر
نویسنده: بهروز قره وی، اسمعیل پقه، سید مرتضی حسینی عبدا... حق پناه ، نیاز محمد کر، یوسف ایری، نغیمه کسلخه         بازدید: 722 مرتبه

هدف از انتخاب بچه میگو، انتخاب بچه میگوهایی است که بیشترین بازماندگی و رشد را دارا باشند. به‌علت اینکه کیفیت پست‌لارو یک عامل کلیدی و مهمی را در موفقیت پرورش میگو بازی می‌کند و در کنار مدیریت پرورش مناسب می‌تواند منجر به تولید مطلوب و در نتیجه سودآوری خوب برای پرورش دهنده شود. برای انتخاب پست‌لاروهای مطلوب و مناسب معیارهایی وجود دارد که لازم است هر پرورش‌دهنده‌ای از آن‌ها آگاه باشد و در زمان خرید پست‌لارو از مراکز تکثیر آن‌ها را مدنظر داشته باشد. پرورش‌دهندگان به معیارهایی نیاز دارند که به واسطة آن‌ها بتوانند سریع و به سادگی کیفیت و سلامت پست‌لارو را ارزیابی کنند تا با انتخاب پست‌لاروهای مناسب و سالم در ادامه پرورش میگوها رشد و بازماندگی خوبی داشته باشند تا ضرری متوجه آن‌ها نگردد. پست‌لارو با مشخصه کیفی خوب می‌تواند برای پرورش‌دهنده سود مناسبی را بعد از پایان دورة پرورش به ارمغان آورد. در سال‌های اخیر به مدیریت بهداشتی با هدف بهبود تولید و به حداقل رساندن بیماری‌های عفونی در استخرهای پرورش میگو برای تسهیل توسعه صنعت آبزی‌پروری توجه ویژه‌ای شده است. بر طبق این هدف، یکی از موضوعات مورد توجه مدیریت بهداشتی ارزیابی کیفیت پست‌لارو بخصوص انتخاب پست‌لاروهایی با سلامتی بالا قبل از ذخیره‌سازی در استخرهای پرورشی بوده است. بخصوص با توجه به شیوع بیماری خطرناک لکه‌سفید در سایت‌های پرورش میگوی کشور انتخاب پست‌لارو قوی و سالم جهت پرورش در سایت‌های درگیر این بیماری اهمیت دو چندانی پیدا کرده است و لازم است پرورش‌دهندگان با دقت و دغدغه بیشتری نسبت به این امر توجه کنند چرا که انتخاب پست‌لارو ضعیف می‌تواند منجر به شیوع شدید این بیماری و دیگر بیماری‌های مشابه گردد. لذا این رسانه به جمع بندی نکات کلیدی در انتخاب بهداشتی بچه میگو پرداخته است.