رسانه های ترویجی
دوره آموزشی-ترویجی "مکانیزاسیون در آبزی پروری (مقدماتی و پیشرفته) " توسط مهندس بیژن سیدعلیخانی، در روز سه شنبه 10 مهر 1397 از طریق سامانه وبینار برگزارگردید.
فایلهای دوره از طریق لینکهای زیر قابل دانلود می باشد.
- اسلایدهای دوره