ارتقاء مصرف ساردین ماهیان از طریق تولید فرآورده های بازار پسند در استان هرمزگان (خاتمه یافته)
پژوهشکده اکولوژي خليج فارس و درياي عمان - سه شنبه بیست و دوم مرداد 1398 

برگزاری کارگاه آموزشی ترویجی با عنوان بهره برداری پایدار و مسئولانه از ماهیان سطح زی ریز در آبهای استان هرمزگان

برگزاری کارگاه آموزشی ترویجی با عنوان بهره برداری پایدار و مسئولانه از ماهیان سطح زی ریز در آبهای استان هرمزگان
نویسنده: علی سالارپوری         بازدید: 380 مرتبه
به منظور ترویج دستاوردهای حاصل از اجرای پروژه های تحقیقاتی، کارگاه آموزشی ترویجی با عنوان بهره برداری پایدار و مسئولانه از ماهیان سطح زی ریز در آبهای استان هرمزگان به درخواست تعاونی های صیادی و شیلات جزیره قشم،  در مورخ 1/5/98 و با حضور جامعه صیادی بهره بردار از ماهیان سطح زی ریز ، در مسجد روستای رمچاه با مشارکت فعال جامعه صیادی برگزار گردید.

تشریح وضعیت زیستی ذخیره ساردین ماهیان و موتو ماهیان، از نظر تولید مثلی و تغذیه ای، نتایج حاصل از جمعیت شناسی این گونه ها، روند بهره برداری و اهمیت اقتصادی و بوم شناختی این گونه ها برای صیادان تشریح شد. سپس به نقش و جایگاه جامعه صیادی در مدیریت بهره برداری پایدار از این ذخایر پرداخته شد. شیوه های صید مسئولانه و نتایج آن و مسئولیت اجتماعی مشترک جامعه صیادی در قبال بهره برداری پایدار توضیح داده شد.