رسانه های ترویجی
سایت پرتال توسعه پارس - چهارشنبه بیست و دوم خرداد 1398 

اپلیکیشن مدیریت تغذیه ماهیان سردآبی

اپلیکیشن مدیریت تغذیه ماهیان سردآبی
نویسنده: دکتر شهرام دادگر، دکتر علی رضا قائدی، دکتر محمود حافظیه و مهندس مجید عطوفت شمسی         بازدید: 671 مرتبه
اپلیکیشن مدیریت تغذیه ماهیان سردابی
نوع رسانه: نرم افزارهای تلفن همراه
موضوعات :پرورش ماهیان سردآبی
پدید آورنده : دکتر شهرام دادگر، دکتر علی رضا قائدی، محمود حافظیه، مهندس مجید عطوفت شمسی