ارتقاء مصرف ساردین ماهیان از طریق تولید فرآورده های بازار پسند در استان هرمزگان (خاتمه یافته)
پژوهشکده اکولوژي خليج فارس و درياي عمان - شنبه هفنم اردیبهشت  1398 

برگزاری جشن محصول طرح ترویجی ارتقا مصرف ساردین ماهیان از طریق تولید فرآورده های بازار پسند

برگزاری جشن محصول طرح ترویجی ارتقا مصرف ساردین ماهیان از طریق تولید فرآورده های بازار پسند
نویسنده:         بازدید: 434 مرتبه

در مورخه 97/12/21 مراسم جشن محصول طرح ترویجی ارتقاء مصرف ساردین ماهیان از طریق تولید فرآورده های بازارپسند برگزار گردید.این مراسم در قالب دو بخش سخنرانی و معرفی محصول و توزیع محصول صورت گرفت. بخش اول مراسم پس از تلاوت کلام ا... مجید و سرود ملی با سخنرانی آقای دکتر مرتضوی ریاست پژوهشکده آغاز شد. از اهم مطالب طرح شده توسط ایشان، تبیین جایگاه ساردین ماهیان در سبد غذایی جامعه،ارزش غذایی بالای این آبزیان، اهمیت ایجاد ارزش افزوده و فرایند تولید محصولات ساردین،چشم انداز و سیاست های بخش اجرا و اهمیت سرمایه گذاری های بخش خصوصی در جهت استفاده از پتانسیل های بومی شیلاتی استان بود و همچنین در انتهای مراسم از آقای مهندس رامین کریم زاده مجری طرح فوق و نقش ایشان در به ثمر رسیدن پروژه تقدیر و تشکر گردید.

در بخش دوم مراسم با شرکت مدعوین و حضار در محل جشن محصول (روبروی پژوهشکده ) برگزار گردید.در این قسمت فرآورده های تولید شده در پروژه توسط حضار مورد مصرف قرار گرفته و با پخش برشور و پوسترهای ترویجی محصولات مختلف معرفی گردید.محصولات ارائه شده در این بخش شامل ماهی ساردین دودی ، نمک سود و خشک با طعم های فلفلی،موسیر و بندری بود.در پایان بازخورد مصرف کنندگان از کیفیت محصولات به منظور ارتقاء فرآیند تولید در گامهای آینده ثبت گردید.