ایجاد سایت الگویی تک جنس سازی قزل آلای رنگین کمان در 3 استان کشور (خاتمه یافته)
سایت پرتال توسعه پارس - دوشنبه بیست و یکم اسفند 1396 

کارگاه آموزشی- ترویجی آشنایی با تکنیک ها و مزایای تولید ماهیان تمام ماده قزل آلای رنگین کمان

کارگاه آموزشی- ترویجی آشنایی با تکنیک ها و مزایای تولید ماهیان تمام ماده قزل آلای رنگین کمان
نویسنده: داوود ضرغام         بازدید: 801 مرتبه