ارتقاء مصرف ساردین ماهیان از طریق تولید فرآورده های بازار پسند در استان هرمزگان (خاتمه یافته)
پژوهشکده اکولوژي خليج فارس و درياي عمان - شنبه پنجم آبان 1397 

برگزاری جلسه بررسی عملکرد پروژه ترویجی "ارتقاء مصرف ساردین ماهیان از طریق تولید فرآورده های بازار پسند"

برگزاری جلسه بررسی عملکرد پروژه ترویجی "ارتقاء مصرف ساردین ماهیان از طریق تولید فرآورده های بازار پسند"
نویسنده: رامین کریم زاده         بازدید: 464 مرتبه

مکان:سالن کنفرانس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
تاریخ:97/7/25
اعضاء حاضر در جلسه:
سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی: آقای مهندس حسین پیری(رئیس گروه برنامه ترویج امور دام و آبزیان)
سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان:آقای مهندس غلامرضا نظرنژاد(مدیریت ترویج)،خانم مهندس افسانه بخشی(رئیس اداره ترویج)،خانم مهندس کاظمی(کارشناس وزارتخانه)،مهندس منا قصمی(کارشناس ترویج کشاورزی)
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان: آقای دکتر محمد صدیق مرتضوی(رئیس پژوهشکده)، سیده لیلی محبی نوذر(معاون پژوهشی)، مهندس رامین کریم زاده (مجری طرح) و خانم مهندس عباسی( نماینده ترویج)
برآیند جلسه:
جلسه با خوشامدگویی و سخنرانی آقای دکتر مرتضوی رئیس پژوهشکده و بیان اهمیت بالا بردن سرانه مصرف خوراکی سطح زیان ریز بخصوص ساردین ماهیان آغاز گردید. در ادامه ایشان به فعالیت های صورت پذیرفته، تولید ساردین ماهیان فرآوری شده، توزیع و نظر سنجی در مورد محصولات و انتشار یافته ها اشاره نمودند. سپس آقای مهندس حسین پیری نیز سخنانی در مورد اهمیت اجرای پروژه ترویج مذکور ارائه نمودند و در راستای بهبود کیفیت فعالیتهای ترویجی بر موارد ذیل تاکید گردید:
1-تهیه بسته بندیهای کوچک توزیع محصولات با نصب جدول ارزش غذایی بر حسب درصد و واحد ماهی
2- بهره بری از آمادگی جهاد کشاورزی استان در خصوص برگزاری برنامه رادیویی و تلویزیونی
3-برگزاری جلسه جهت کارشناسانان پهنه
4-تهیه گزارش مستند از پروژه