طرح ترویجی مدیریت و پیشگیری عارضه سرقرمزی در میگوهای پرورشی در استان هرمزگان (خاتمه یافته)
پیرو دعوت‌نامه اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان استان در خصوص اجرای پروژه‌های تحقیقاتی و از جمله ضرورت اجرای طرح پیشگیری از عارضه سرقرمزی، جلسه‌ای با حضور رئیس و اعضای اتحادیه و دیگر مدعوین در تاریخ 17/4/1397 در سالن کنفرانس اتحادیه برگزار و در پایان نیز تفاهم‌نامه تحقیقاتی به امضا طرفین رسید.