طرح ترویج فرهنگ مصرف فرآورده های متنوع از کپورماهیان در سایتهای الگویی با تاکید بر ماهی کپور نقره ای در استان خوزستان(خاتمه یافته)
پژوهشکده آبزي پروري جنوب کشور - سه شنبه شانزدهم مرداد 1397 

نشست ترویجی برای پیگیری و هماهنگی با مدیریت ترویج جهاد کشاورزی استان خوزستان در جهت برگزاری جشن ارائه محصول

نشست ترویجی برای پیگیری و هماهنگی با مدیریت ترویج جهاد کشاورزی استان خوزستان در جهت برگزاری جشن ارائه محصول
نویسنده: سمیرا ناظم رعایا         بازدید: 1404 مرتبه
موضوع صورتجلسه: پیگیری و هماهنگی با مدیریت ترویج جهاد کشاورزی استان خوزستان در جهت برگزاری جشن ارائه محصول طرح ترویجی «ترویج فرهنگ مصرف فرآورده های متنوع از کپور ماهیان با تأکید بر ماهی کپور نقره ای»
مکان: دفتر مدیریت ترویج مورخ: 17/04/1397
اعضاء حاضر در جلسه:
از طرف پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور: دکتر سمیرا ناظم رعایا (مجری طرح)، دکتر مینا آهنگرزاده (رابط ترویج پژوهشکده)
از طرف مدیریت ترویج جهاد استان: آقای دکتر کرد، آقای مهندس نیکخواه، آقای مهندس وکیلی
از طرف اداره کل شیلات خوزستان- اهواز: آقای مهندس باقری
برآیند جلسه:
در ابتدا مدیریت محترم ترویج جهاد کشاورزی استان- آقای دکتر کرد درباره اهمیت مشارکت بیشتر موسسه تحقیقات شیلات با بخش ترویج صحبت کردند و همچنین از نحوه برگزاری برنامه هفته انتقال یافته و روز مزرعه توسط پژوهشکده با مشارکت مدیریت ترویج در شهرستان دزفول کمال رضایت را داشتند و از برگزارکنندگان این برنامه تشکر کردند. ایشان ابراز داشتند که ماحصل این گونه طرح ها تنها نتایج آماری در بر نداشته باشد بلکه باعث تغییر بینش، نگرش و رفتار در تولید و مصرف فرآورده های شیلاتی گردد. در این جلسه درباره نحوه برگزاری جشن ارائه محصول مواردی مد نظر قرار گرفت که به شرح زیر می باشد.
1- عنوان جشن ارائه محصول دقیقاً مشخص گردد.
2- از کلیه مدعوین اعم از مسؤولان سازمان تحقیقات و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، جهاد استان خوزستان، شیلات استان خوزستان، کارخانه داران عمل آوری استان و رؤسای اتحادیه های آبزی پروری دعوت به عمل آید. به دلیل محدودیت امکانات پذیرایی برای هر یک از سه طرف مشارکت کننده سقف مهمان در نظر گرفته شد
3- بنرها و استند ها و دیگر اقلام ترویجی طراحی گردد و مقرر گردید که هزینه چاپ این اقلام بر عهده مدیریت ترویج جهاد استان خوزستان (با همکاری مهندس نیکخواه) باشد.
4- هماهنگی با صدا و سیما برای فیلم برداری از روز جشن ارائه محصول توسط مهندس نیکخواه صورت گیرد.
5- مقرر گردید در تاریخ مورد نظر سالن آمفی تأتر جهاد کشاورزی استان به انضمام آبدارخانه آن با رایزنی آقای دکتر کرد برای برگزاری جشن به پژوهشکده اختصاص یابد.
6- در نهایت مقرر شد پیش از برگزاری جشن یک جلسه دیگر برگزار گردد تا ضمن بررسی روند کار چنانچه کاستی وجود دارد تا قبل از انجام جشن برطرف گردد.