طرح ترویج فرهنگ مصرف فرآورده های متنوع از کپورماهیان در سایتهای الگویی با تاکید بر ماهی کپور نقره ای در استان خوزستان(خاتمه یافته)
پژوهشکده آبزي پروري جنوب کشور - سه شنبه شانزدهم مرداد 1397 

جلسه هماهنگی بین مجری طرح، رابط ترویج پژوهشکده و همکاران طرح از اداره کل شیلات استان خوزستان برای تعیین مکان مورد نظر و نحوه پذیرایی از مهمانان

جلسه هماهنگی بین مجری طرح، رابط ترویج پژوهشکده و همکاران طرح از اداره کل شیلات استان خوزستان برای تعیین مکان مورد نظر و نحوه پذیرایی از مهمانان
نویسنده: سمیرا ناظم رعایا         بازدید: 453 مرتبه
جلسه هماهنگی بین مجری طرح، رابط ترویج پژوهشکده و همکاران طرح از اداره کل شیلات استان خوزستان برای تعیین مکان مورد نظر و نحوه پذیرایی از مهمانان


مکان: اداره کل شیلات خوزستان – اهواز مورخ: 9/3/1397
اعضاء حاضر در جلسه:
پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور: خانم دکتر ناظم رعایا و خانم دکتر آهنگرزاده
اداره کل شیلات خوزستان- اهواز: آقای مهندس باقری و آقای مهندس رفاعی

برآیند جلسه:
زمان احتمالی برگزاری جشن ارائه محصول اواخر تیرماه در نظر گرفته شد.
نحوه تهیه بسته ترویجی و پخت محصولات مورد بررسی قرار گرفت.
مسولیت جمع آوری پرسشنامه هایی که توسط حضار پر می شوند برعهده رابط ترویج پژوهشکده، همکاران اداره کل شیلات و همکار طرح از ترویج استان می باشد.
اداره کل شیلات برای پذیرایی از مهمانان با کیک، آب میوه و آب معدنی به تعداد 300 نفر مهمان همکاری می کند. همچنین هزینه مکان مورد نظر برای برگزاری جشن بر عهده اداره کل شیلات قرار گرفت.