طرح ترویج فرهنگ مصرف فرآورده های متنوع از کپورماهیان در سایتهای الگویی با تاکید بر ماهی کپور نقره ای در استان خوزستان(خاتمه یافته)
پژوهشکده آبزي پروري جنوب کشور - سه شنبه شانزدهم مرداد 1397 

جلسه توجیهی با سایت تابع- بررسی نحوه همکاری «مزرعه پرورش ماهی حنطوش زاده- شرکت بهین» و «پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور» در طرح ترویجی فرآورده های کپور نقره ای

جلسه توجیهی با سایت تابع- بررسی نحوه همکاری «مزرعه پرورش ماهی حنطوش زاده- شرکت بهین» و «پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور» در طرح ترویجی فرآورده های کپور نقره ای
نویسنده: سمیرا ناظم رعایا         بازدید: 1572 مرتبه
موضوع صورتجلسه: بررسی نحوه همکاری چهار جانبه «پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور»- کارخانه عمل آوری دز پروتئین (سایت الگو) - مزرعه پرورش ماهی حنطوش زاده (سایت تابع)– اداره کل شیلات استان خوزستان در برگزاری جشن ارائه محصول طرح ترویجی فرآورده های کپور نقره ای -فیتوفاگ

مکان جلسه: پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور- اهواز مورخ: 5/3/1397

اعضاء حاضر در جلسه:
مزرعه پرورش ماهی حنطوش زاده: آقای حنطوش زاده و خانم دکتر محمد صالحی
اداره کل شیلات خوزستان: آقای مهندس باقری و آقای مهندس رفاعی
پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور: خانم دکتر دهقان، آقای مهندس مرتضوی، آقای دکتر هوشمند، خانم دکتر آهنگرزاده و خانم دکتر ناظم رعایا
غایب جلسه: آقای بلیان مدیرعامل کارخانه دز پروتئین

برآیند جلسه:
در این جلسه مشخص گردید که نتایج بررسی و پایش طرح پس از برگزاری هفته انتقال یافته های علمی و روز مزرعه (به ترتیب در تاریخ های 17 و 18 اردیبهشت ماه 1397 در محل کارخانه دزپروتئین توسط پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور برگزار شده است) بیانگر آن است که سایت تابعه (مزرعه پرورش ماهی حنطوش زاده) فراگیری بسیار خوبی از دوره های آموزش داده شده توسط مدرسان پژوهشکده داشته و توانسته است به طرز هوشمندانه ای این یافته ها را در تولید انواع فیله ماهی فیتوفاگ به کار گیرد، به¬طوریکه تا این لحظه از سایت الگو (کارخانه عمل آوری دز پروتئین) پیشی گرفته است. بنابراین در روز جشن ارائه محصول به رونمایی از محصولات تولید شده در سایت الگو نیز پرداخته خواهد شد. بدین منظور تفاهم نامه¬ای با آقای حنطوش زاده منعقد گردید که مقدار مناسبی از چندین نوع محصول را بدون در نظر گرفتن حق العمل کاری و سود در بسته های ترویجی آماده کنند.
به منظور پایش عملکرد سایت الگو پس از دوره آموزشی در تهیه محصول مورد نظر در تفاهم نامه، مقرر گردید تا بیستم خرداد ماه 1397 به آن فرصت داده شود تا چند بسته از محصول آماده کند. محصول تولید شده مورد ارزیابی پژوهشکده قرار خواهد گرفت تا چنانچه با ملاک های پژوهشکده مطابقت دارد به تهیه مابقی آن اقدام شود، در غیر اینصورت تهیه این محصول بر عهده سایت تابع قرار خواهد گرفت.
همچنین در این جلسه درباره نحوه ارائه محصولات تولیدی به عموم مردم به شکل ترویجی و فروش پرداخته شد. مقرر شد که آقای حنطوش زاده مسؤولیت تهیه نمونه های خوراکی طبخ شده  از گوشت چرخ شده ماهی فیتوفاگ را در محل جشن بر عهده گیرند. برای تعیین روز و مکان برگزاری جشن و نحوه پذیرایی از مهمان ها پیشنهادهایی مطرح شد، اما تصمیم گیری نهایی درباره آنها به جلسه بعدی پس از بازدید از چندین مکان مورد نظر توسط همکاران طرح و اعضاء پژوهشکده موکول گردید.