طرح ترویج فرهنگ مصرف فرآورده های متنوع از کپورماهیان در سایتهای الگویی با تاکید بر ماهی کپور نقره ای در استان خوزستان(خاتمه یافته)
موضوع صورتجلسه: بررسی نحوه همکاری سه جانبه «شرکت دز پروتئین» با مدیریت عامل آقای مهندس بلیان و «پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور» و ترویج جهاد کشاورزی شهرستان دزفول در طرح ترویجی فرآورده های کپور نقره ای 

مکان جلسه: شرکت دز پروتئین - دزفول مورخ: 29/11/1396

:اعضاء حاضر در جلسه
شرکت دز پروتئین: آقای مهندس بلیان
ترویج جهاد کشاورزی شهرستان دزفول: آقای مهندس مه لقا
پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور: خانم دکتر دهقان، خانم دکتر آهنگرزاده و خانم دکتر ناظم رعایا

:برآیند جلسه
در ابتدا چکیده ای از طرح و دلیل انجام آن توسط خانم دکتر دهقان مطرح گردید. جزئیات نحوه انجام طرح نیز توسط مجری و رابط ترویجی طرح بازگو شد. مقرر شد که به منظور هرچه بهتر انجام شدن طرح بخش ترویج جهاد کشاورزی نهایت همکاری را با پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور داشته باشد.
آقای مهندس مه لقا در ابتدای صحبت هایشان به اهمیت بحث ترویج پرداختند. ایشان اشاره داشتند که دلیل اینکه رغبت مردم برای استفاده از محصولات نوین شیلاتی کم است عدم آموزش و ترویج این چنین محصولاتی بوده است. ایشان همچنین بیان داشتند که بهتر است افراد مختلف سر کلاس های آموزشی حضور به هم رسانند، بطویکه علاوه بر عمل آوران و کارشناسان جهاد تولید کنندگان ماهی نیز حضور داشته باشند. از آنجاییکه رسالت ترویج ایجاد ارتباط بین تولید کننده و بخش تحقیقات است و ترویج حلقه اتصال است لذا اگر ذهن مروجان جهاد به سمت این رهیافت گرایش پیدا کند به راحتی می توانند موارد مورد نظر را ترویج دهند. بطوریکه اهمیت بحث روش تسهیل گری مروجان جهاد بین مصرف کننده - تولید کننده محصول - تولید کننده علم بسیار مهم می باشد. ایشان به اهمیت برگزاری جشنواره بزرگ در قالب جشن خیریه پرداختند و اینکه این جشنواره ها خود بهترین نوع کلاس آموزشی در مقیاس بزرگ هستند. ایشان قول همکاری در زمینه تهیه یک برنامه تلویزیونی ترویجی تبلیغی صدا و سیما را دادند. همچنین قول همکاری برای تهیه تیزرهای تبلیغاتی و بنر و بروشور پس از به تولید رسیدن محصول و رسیدن به اهداف ترویجی مذکور را دادند. اشاره داشتند که برنامه در روستا که با حمایت مالی جهاد کشاورزی تهیه و از رسانه ملی پخش می شود بیننده¬های بسیاری دارد و به بحث ترویج بسیار کمک خواهد کرد. همچنین نکته بعدی مورد نظر ایشان ارائه بسته¬های تشویقی بین مسؤولان می¬باشد. ایشان همچنین بیان داشتند که بهتر است برای افراد شرکت کننده در کارگاه (2-3 روزه) یا کلاس (یک روزه) و مدرس آن گواهینامه معتبر صادر شود.