طرح ترویج فرهنگ مصرف فرآورده های متنوع از کپورماهیان در سایتهای الگویی با تاکید بر ماهی کپور نقره ای در استان خوزستان(خاتمه یافته)
پژوهشکده آبزي پروري جنوب کشور - دوشنبه پانزدهم مرداد 1397 

جلسه توجیهی با بخش خصوصی- بررسی نحوه همکاری «شرکت دز پروتئین» و «پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور» در طرح ترویجی فرآورده های کپور نقره ای

جلسه توجیهی با بخش خصوصی- بررسی نحوه همکاری «شرکت دز پروتئین» و «پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور» در طرح ترویجی فرآورده های کپور نقره ای
نویسنده: سمیرا ناظم رعایا         بازدید: 1362 مرتبه
موضوع صورتجلسه: بررسی نحوه همکاری «شرکت دز پروتئین» با مدیریت عامل آقای مهندس بلیان و «پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور» در طرح ترویجی فرآورده های کپور نقره ای 
مکان جلسه: پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور- اهواز مورخ: 15/11/1396

:اعضاء حاضر در جلسه
شرکت دز پروتئین: آقای مهندس بلیان
اداره کل شیلات خوزستان: آقای مهندس باقری و آقای مهندس رفاعی
پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور: آقای دکتر مرمضی، خانم دکتر دهقان، آقای مهندس مرتضوی، آقای دکتر هوشمند، خانم دکتر آهنگرزاده و خانم دکتر ناظم رعایا
:برآیند جلسه
مقرر شد هر یک از طرفین این تفاهم نامه تعهداتی را بر عهده بگیرند که شامل موارد زیر است
تعهدات شرکت دز پروتئین
شرکت «دز پروتئین» دو محصول فیله ساده با کیفیت و فیله طعمدار (با فرمولی که انستیتو تحقیقات شیلات ایران در اختیار آن قرار می¬دهد) هر کدام به مقدار 500 کیلیوگرم از دو تن ماهی کپور نقره ای (فیتوفاگ) که پژوهشکده تهیه کرده است به صورت رایگان و بدون در نظر گرفتن هرگونه حق العمل کاری تهیه کند. مراحل کار به شکل سرکنی، تخلیه امعاء و احشاء، پوست گیری، فیله، طعم دهی و انجماد می باشد که در بسته های 500 گرمی با نشان تجاری «دز پروتئین» به سفارش پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور برای طرح ترویجی آماده خواهد شد.

تعهدات پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور- اهواز
از سویی دیگر پژوهشکده متعهد می گردد که برای تهیه مجوز دامپزشکی محصول فیله طعم¬دار مکاتبات لازم با سازمان دامپزشکی استان را انجام داده و همکاری لازم را برای سهولت و تسریع در تهیه مجوز، به منظور ارائه این محصول ترویجی با نشان تجاری شرکت «دز پروتئین» انجام دهد.
همچنین مسؤولیت برگزاری دوره های آموزشی فرآوری و جشن ارائه محصول و تبلیغ و ترویج آن با نشان تجاری «دز پروتئین» بر عهده پژوهشکده می¬باشد. ترویج محصول دیگری به نام «خمیر آماده مصرف ماهی فیتوفاگ» نیز در این طرح در نظر گرفته شده است، که مقرر شد شرکت «دز پروتئین» قیمت تمام شده هر کیلو از این محصول را استعلام کند و به اطلاع پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور برساند تا پژوهشکده نسبت به تهیه مقدار مناسبی از آن اقدام کند. پس از انجام طرح، نتایج حاصل از بررسی وضعیت بازار و بازارپسندی محصولات فوق در اختیار شرکت «دز پروتئین» قرار خواهد گرفت.
چنانچه شرکت «دز پروتئین» تمایل به گرفتن حق امتیاز و استفاده از فرمول روش فیله کردن و طعم دار کردن ماهی فیتوفاگ را برای سالهای آتی داشته باشد، عقد تفاهم نامه جدید بین انستیتو تحقیقات شیلات ایران و شرکت دز پروتئین الزامی است.