رسانه های ترویجی / پادکستهای علمی ترویجی

پادکست- نکات مهم در تکثیر آبزیان
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - سه شنبه پانزدهم اسفند 1402 

پادکست- نکات مهم در تکثیر آبزیان

پادکست- نکات مهم در تکثیر آبزیان
نویسنده: محدثه احمدنژاد         بازدید: 96 مرتبه
پادکست- آبزی پروری ارگانیک
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - دوشنبه چهاردهم اسفند 1402 

پادکست- آبزی پروری ارگانیک

پادکست- آبزی پروری ارگانیک
نویسنده: عادل حسینجانی         بازدید: 96 مرتبه
پادکست بستنی ماهی
مرکز ملي تحقيقات فرآوري آبزيان بندر انزلي - سه شنبه بیست و هشتم شهریور 1402 

پادکست بستنی ماهی

پادکست بستنی ماهی
نویسنده: مهندس مینا احمدی         بازدید: 215 مرتبه
پادکست  ژلاتین ماهی
مرکز ملي تحقيقات فرآوري آبزيان بندر انزلي - یک شنبه پانزدهم اسفند 1400 

پادکست ژلاتین ماهی

پادکست ژلاتین ماهی
نویسنده: دکترسید حسن جلیلی         بازدید: 617 مرتبه
1