جستجو در بانک های اطلاعاتی ذخایر آبزیان کشور
نوع جستجو
گروه اصلی
زیر گروه
گروه گونه ای
اکوسیستم
هگزامیتا تاژکدار هرمی شکل، به ابعاد 12-6 در 5-3 میکرون، با هشت تاژک، که شش تا در قسمت قدامی و دوتا در قسمت خلفی قراردارد. "هگزامیتا سالمونیس" انگل روده آزداماهیان می¬باشد. ماهیان آلوده بی¬اشتها، لاغرو رنگ بدنشان تیره شده، شکم ورم کرده و خون¬ریزی در مدفوع مشاهده شده و باعث مرگ در ماهیان پرورشی می¬شود، آلودگی بطور مستقیم در آب به ماهیان سالم منتقل می شود.
ایکتیوبوکه قبلا بنام "کوستیا Costia" نیز نامیده می¬شد دارای چهار تاژک می¬باشد، یک جفت بلندتر و یک جفت کوتاهتر می¬باشند. طول این تاژکدار 10-5 میکرون می¬باشد. انگل از یک ماهی به ماهی دیگر منتقل شده و بطور وسیعی ماهیان مختلف را آلوده می¬نماید، علائم شایع بیماری شامل بی حالی، بی اشتهایی و در موارد پیشرفته تر، لکه¬های آبی-قهوه¬ای روی سطح ماهی ظاهر می شود.
تریپانوزوم‌ها تاژکداران کوچک، متحرک و دوکی‌شکل هستند که از قسمت‌های جانبی بدن پهن شده‌اند. بدن کشیده و پیچ و خم دار آنها در قسمت قدامی باریک و در انتهاب خلفی پهن و کند است. تاژک که در یک غشاء سیتوپلاسمی قرار گرفته پس از طی حاشیه غشاء مواج که خود از بخش قدامی انگل خارج می‌شود.
کریپتوبیا آسیپنسریس، مراحل رویشی و جنسی این انگل دوکی شکل، به ابعاد 24- 21 در 3/9-1/3 میکرون در خون ماهیان آلوده مشاهده میشود، بدن انگل با دوتاژک احاطه شده،این انگل بوسیله زالو منتقل می شود.
کریپتوبیا (تریپانوپلاسما) بوره ¬لی، انگل اختصاصی میزبان است، طول این تاژکدار خونی به 15 میکرون میرسد، بوسیله زالو منتقل می شوند، ماهیان آلود بی اشتها بوده، وزن خود را ازدست می دهند و اغلب باعث فرورفتگی چشم و مرگ در بچه ماهیان می شود،
"کریپتوبیا برانخیالیس"، بطور آزاد دوکی شکل به ابعاد 30-10 در 5-3 میکرون بوده و آنانی که بطور متصل مجتمع می-باشند بشکل هرمی هستند، انگل با دوتاژک که یکی بطور کامل یا تاحدی متصل به بدن می¬باشد، کینه¬توپلاست انگل، میله¬ای یا گرد است.
انگل¬های جنس کریپتوپیا دارای دو تاژک در دو طرف بدن هستند. دارای یک کینوتوپلاست برجسته و یک هسته می¬باشند. این انگلها از سطح بدن، آبشش، دستگاه گوارش و خون ماهیان گزارش شده اند. برخي نويسندگان انگل‌هاي تاژكدار خوني را مربوط به جنس "تريپانوپلاسما Trypanoplasma" مي‌دانند، درحاليكه عده‌اي ديگر "تريپانوپلاسما" و "كريپتوبيا" را مشابه هم قرارمی¬دهند. از جنس کریپتوبیا از ماهیان مختلفی از ایران گزارش شده¬است.