رسانه های ترویجی
سایت پرتال توسعه پارس - شنبه سوم اسفند 1398 

آماده‌سازی بهداشتی استخرهای پرورش میگو در هنگام بروز بیماری لکه سفید میگو

آماده‌سازی بهداشتی استخرهای پرورش میگو در هنگام بروز بیماری لکه سفید میگو
نویسنده: دکتر بابک قائدنیا، دکترمریم میر بخش، دکتر فریبرز احتشامی و دکتر محمد خلیل پذیر         بازدید: 516 مرتبه